CO NEMÁME OBJEDNÁME
Jméno, příjmení (zákazník) *
Adresa
Telefon*
Email*
Mám zájem o toto zboží*
Poznámka
Opište kód*
captcha 
 DOPRAVU ZAJIŠŤUJE
Česká pošta
 UDÁLOSTI
 KALKULAČKA MĚN
 ČAS
Na jaře 2017 oslaví firma Cyklosport Volráb již 20 let od svého vzniku.  Na více jak 350 m2 naší kamenné prodejny se setkáte s ucelenou nabídkou zboží a služeb pro cyklistiku.
 NÁKUPNÍ KOŠÍK
 NOVINKY
Testovací jízdy kol a elektrokolTestovací jízdy kol a elektrokol - Nekupujete zajíce v pytli ! Jízdní kolo, resp. elektrokolo představuje v dnešní době nemalou investici. Pouze u nás můžete v klidu vyzkoušet, zda a jak Vám kolo sedí. Máme pro Vás připraveno až 30 modelů různých velikostí a druhů.
 KONTAKT
Cyklosport Volráb
  Papírnická 2570/3
  326 00   Plzeň - Slovany
  mobil: 420 602 73 00 63
  mobil: 420 720 981 991
 

QR code
 DOSTUPNOST ZBOŽÍ
skladem - Zboží je skladem u nás a může Vám být ihned zarezervováno pro osobní vyzvednutí (na adrese naší prodejny) nebo odesláno na Vaši adresu. Poznámka : ve vyjímečných případech může dojít ve stejný den ( vaší objednávky ) k vyprodání produktu z důvodu prodeje na kamenné pobočce, případně online zákaznické objednávky učiněné před objednávkou Vaší - tato skutečnost je zákazníkovi neprodleně oznámena a případně je navržen náhradní produkt.

do X dnů - Zboží je běžně k dispozici na skladě u dodavatele. Dodací lhůta při osobním odběru na naší prodejně je 2-4 pracovní dny. Doručení zásilky na Vaši adresu je pak 3-6 dnů od data objednání zboží. Poznámka : dostupnost zboží u našeho dodavatele není online ověřena - ve vyjímečných případech tak mezitím může dojít ve stejný den k vyprodání produktu - tato skutečnost je zákazníkovi neprodleně oznámena a případně je navržen náhradní produkt.

na objednání  - Zboží není na našem skladě a nemusí být skladem ani u našeho dodavatele. Případně se jedná o zboží specifické. Aktuální dostupnost zboží na skladech pro Váš ověříme a zašleme informace na Váš e-mail
 NAPOSLEDY NAVŠTÍVENÉ
Zatím jste nenavšívili žádný článek / produkt.
 Doporučte nás
Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Sdílení
 Facebook live stream
 
» REKLAMACE « 


 

     Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat


Podmínky reklamace

 • za vadu na zboží nelze považovat změnu jeho vlastností, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku poškození kupujícím či v případě používání a poškození třetí osobou, dále v důsledku opotřebení zboží, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby a přirozených změn na materiálu nebo jiného nesprávného zásahu
 • práva na reklamaci za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době
 • pokud bylo zboží prodáno se slevou z důvodu výskytu vady, která nebrání jeho užívání (poškození laku, barevná odlišnost, aj.), nelze zboží z důvodu té samé vady reklamovat


 

Záruční doba

 • pokud není uvedeno jinak, je záruční doba na spotřební zboží 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím
 • záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným používáním zboží nebo jeho nevhodným skladováním
 • záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží - tedy s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet
 • při intenzivním užívání např. jízdního kola, elektrokola, koloběžky či odrážedla může dojít k opotřebení mnohých dílů, jako řetězu, ozubených převodů, plášťů, brzdových destiček, rukojetí, ložisek a podobně, mnohem dříve než do 24 měsíců
 • reklamovat nelze chybějící mazivo z důvodu jeho odstranění vodou či přirozené ztráty a dále hydraulické náplně v tlumičích a brzdách (např. u hydraulických brzd přepálený minerální olej)


 

Uplatnění reklamace

 • místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodejce u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu - Cyklosport Volráb, Papírnická 2570/3, 326 00  Plzeň - Slovany
 • reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění vady a výrobek nadále nepoužívat, aby nedošlo k jeho většímu poškození, případně k úrazu
 • kupující je povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje - tedy podrobný popis závady a podrobné vyjádření, jak a kdy se závada projevuje
 • kupující má právo na odstranění vady či na slevu z vady - je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak
 • kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, dále kdy byla věc pořízena a že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný
 • pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil spolu s reklamovaným zbožím daňový doklad ( fakturu, paragon) a záruční list, pokud byl původně spolu se zbožím dodán. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží doloženo potřebnými doklady
 • v případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží, nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, pokud je nevhodně zabaleno a není dodáno kompletní
 • pokud má reklamované zboží příslušenství, je nutno dodat i tyto součásti
 • reklamované zboží bude přijato k reklamaci výlučně za podmínek, že zboží je řádně vyčištěné a vysušené a pokud tomu nebrání obecné zásady hygieny


     Pro urychlení komunikace žádáme kupující o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy, telefonního čísla a emailu.
     Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na své náklady !


 

Vyřízení reklamace

 • reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace za předpokladu, že se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou
 • prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (má-li na toto kupující opodstatněný nárok), jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce a to včetně případného odůvodnění zamítnutí reklamace
 • pokud bylo zboží k reklamaci zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno automaticky na adresu kupujícího - na vyžádání lze dohodnout vyzvednutí na pobočce (v naší kamenné prodejně)


 

Odstranitelné vady

 • za odstranitelné se považují takové vady, které lze odstranit opravou, aniž by utrpěl vzhled a funkce zboží
 • lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů - pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší
 • posouzení oprávněnosti a charakteru vady přísluší prodávajícímu
 • prodávající je povinen uvést bez zbytečného odkladu věc do stavu, který odpovídá uzavřené "kupní smlouvě"
 • kupující má právo, aby reklamovaná vada byla ve lhůtě a včas řádně odstraněna
 • v závislosti na druhu vady, na povaze zboží a v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. 


 

Neodstranitelné vady

 • za neodstranitelnou se považuje taková vada, kterou již nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů - pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak
 • pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, bránící tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno (jako zboží bez vady), má kupující právo požadovat výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • kupující má právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy za předpokladu, že se na zboží vyskytla ta samá, třikrát se opakující byť opravitelná vada
 • kupující má právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy za předpokladu, že se na zboží vyskytuje větší počet odstranitelných vad a tyto vady brání řádnému užívání zboží
 • v případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (vada estetická) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady (stupeň opotřebení, délka užívání, případně možnost dalšího použití)


 

» FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ « 

Jméno, příjmení (zákazník)*:
Adresa*:
Telefon*:
Email*:
Doklad č.*:
Objednávka č.*:
Datum:
Název produktu*:
ID produktu:
Množství:
Velikost :
Důvod reklamace*:
Poznámka :
Opište kód*:  captcha
 VÝPRODEJ ZBOŽÍ
Momentálně nemáme v nabídce žádný zboží.